Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Organizacja roku szkolnego

 

Organizacja roku szkolnego 2017/2018

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dyd.- wych.

 

4.09.2017 r.

 

2.

 

Zimowa przerwa świąteczna

 

23 - 31.12.2017 r.

3.

 

Ferie zimowe:

 

29.01. – 11.02.2018 r.

4. 

 

Wiosenna przerwa świąteczna

 

29.03..- 3.04.2018 r.

5.

Zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

 22.06.2018r.

 

6.

 

 

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych 

 

 

 

  

30.04.2018 r.

  2.05.2018 r.

  4.05.2018 r.

 21.06.2018 r.

oraz Dzień Dziecka –

do uzgodnienia z RR

   

Terminy związane z klasyfikacją:

 1. Informowanie rodziców i uczniów o przewidywanych ocenach niedostatecznych i proponowanych ocenach z zachowania:

I semestr – do 8 grudnia 2017r.

II semestr – do 15 maja 2018 r.

 1. Informowanie rodziców i uczniów o proponowanych ocenach z zajęć edukacyjnych:

I semestr – do 22 grudnia 2017 r.

II semestr – do 8 czerwca 2018 r. 

 

Terminy  zebrań z  rodzicami: 

 1.   19 września 2017 r. (wtorek)
 2.   16 listopada 2017 r. (czwartek)
 3.   25 stycznia 2018 r. (czwartek)
 4.   19 kwietnia 2018 r. (czwartek) 

 

Terminy wybranych posiedzeń rady pedagogicznej 

 1.    15 września 2017 r. prezentacja planu nadzoru pedagogicznego
 2.     8 stycznia 2018 r.  – klasyfikacja I półrocze
 3.    28 stycznia 2018 r. – plenarne posiedzenie
 4.    15 czerwca 2018 r. – klasyfikacja na koniec roku
 5.    27 czerwca 2018 r. – plenarne posiedzenie

 

 

 


Przejdź do góry