Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Plan pracy

 

 

 

 

Plan pracy Szkolnego Koła Caritas

Rok szkolny 2017/2018

 

 

 

 

 

Obszary działania:

 • środowisko szkolne - a w nim np. koleżanka lub kolega potrzebujący wsparcia materialnego lub duchowego,
 • środowisko lokalne - a w nim np. ktoś samotny, chory, niepełnosprawny;
 • parafia - a w niej ścisła współpraca z Parafialnym Kołem Caritas  w  podejmowaniu dzieł Miłosierdzia oraz czynny udział w życiu Kościoła.

Treści przewidziane do realizacji w ramach Szkolnego Koła Caritas

Wyszczególnione cele nawzajem się przenikają i dlatego treści programu zostały podzielone ze względu na obszar działania Koła:

 • na terenie szkoły,
 • w środowisku lokalnym,
 • w akcjach ogólnopolskich.

1. Działalność Koła na terenie szkoły. 

2. Działalność Koła na terenie środowiska lokalnego.

3. Włączenie się Koła w akcje ogólnopolskie.

Plan pracy Szkolnego Koła Caritas jest planem otwartym i może być modyfikowany w zależności od potrzeb.

Ponadto członkowie Szkolnego Koła Caritas w ciągu całego roku szkolnego:

 • uczestniczą w  spotkaniach formacyjnych;
 • dbają o gazetkę SKC na korytarzu;
 • aktualizują zakładkę na stronie internetowej szkoły;
 • biorą udział w ogólnopolskich akcjach i zbiórkach pieniężnych Caritas;
 • świętują uroczystości i rocznice wg kalendarza;
 • współpracują z organizacjami szkolnymi, ks. Proboszczem i Parafialnym Zespołem Caritas.

 

 

 


Przejdź do góry