Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Uroczystość nadania szkole imienia

Nadanie imienia szkole – 8 października 2011 r.

 

I uczyń mnie dobrym człowiekiem.

Albowiem tylko wówczas jestem,

Gdy jestem dobry.

Oto jedyny sprawdzian

Mojego człowieczeństwa

I istnienia.

Słowa te stały się hasłem przewodnim uroczystości nadania naszej szkole imienia Księdza Czesława Przystasia i poświęcenia Sztandaru.  Do tego niezwykłego wydarzenia przygotowywaliśmy się od dawna, od 2007 roku.

W latach poprzedzających nadanie  imienia prowadzona była intensywna praca wychowawcza pod hasłem: „Poznajemy ks. Czesława Przystasia – kandydata na patrona szkoły”. Organizowane były apele w rocznicę Jego śmierci, wyjścia na cmentarz, na grób Księdza,  konkursy wiedzy nt. Jego życia i działalności, gromadzone były  pamiątki po zmarłym Kapłanie. Uczniowie wszystkich klas z wielkim zaangażowaniem poznawali sylwetkę swego przyszłego Patrona. Wykonali wiele prac nawiązujących do omawianej tematyki: gazetki, albumy, prace plastyczne. Układali wiersze dla Księdza, rysowali Jego portret. Uczniowie klas IV – VI byli na wycieczce – „Śladami Księdza Przystasia”. Odwiedzili Jego rodzinne strony, parafie, w których pracował, rozmawiali z ludźmi, którzy Go znali.  Efektem pięcioletnich przygotowań  uroczystości jest książka, poświęcona patronowi, pt. „Ksiądz Czesław Przystaś – Z Niewodnej do Lutoryża”, przygotowana przez Nauczycieli i uczniów naszej szkoły, a wydana przy pomocy Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała.

Dzień 8  października 2011 roku przywitał nas, niestety, chłodem, ale atmosfera była wyjątkowo ciepła i podniosła.  Uczniowie zgromadzili się w szkole o godz. 14.40. Zwartym szykiem wszyscy udali się do kościoła. Na czele – poczet sztandarowy dorosłych, za nim poczet sztandarowy uczniów i poszczególne klasy z wychowawcami. Po uroczystym wprowadzeniu Sztandaru do kościoła, rozpoczęła się Msza Święta, którą koncelebrowali: JE ks. bp Kazimierz Górny – Ordynariusz diecezji rzeszowskiej, ks. dr Jan Koc – dziekan dekanatu boguchwalskiego, ks. Stanisław Boratyn – proboszcz parafii Lutoryż, ks. Stanisław Zimny – ojciec duchowny dekanatu Boguchwała, ks. Wiesław Matyskiewicz – sekretarz  ks. biskupa, ks. Antoni Kocoł – dziekan dekanatu czudeckiego, ks. Henryk Czajka – proboszcz parafii Niewodna, ks. dr  Dariusz Trojnar – katecheta Liceum Sióstr Prezentek w Rzeszowie, ks. Ryszard Wacek – wikariusz parafii Lutoryż.

W czasie Mszy Św., ks. biskup dokonał uroczystego poświęcenia Sztandaru. Liturgię uświetnił występ chóru „Cecylia”, założonego i przez wiele lat prowadzonego przez Ks. Czesława Przystasia. Oprawę liturgiczną, specjalnie na tę okazję, przygotował ks. Ryszard Wacek.

Po nabożeństwie, delegacja uczniów, wraz z ks. R. Wackiem, udała się na cmentarz, gdzie złożone zostały kwiaty i odmówiona została modlitwa za śp. ks. Czesława Przystasia. Po czym wszyscy udali się do szkoły, gdzie nastąpił ciąg dalszy uroczystości.

Rozpoczęło ją uroczyste wprowadzenie Sztandaru i odśpiewanie Hymnu państwowego.

Następnie Pani Dyrektor przywitała Gości i zaprezentowała sylwetkę patrona (prezentacja multimedialna). Pan Bogdan Dziedzic, przewodniczący Rady Miejskiej w Boguchwale odczytał uchwałę nadającą szkole imię i przekazał ją Pani Dyrektor.

Po chwili nastąpiła ceremonia przekazania Sztandaru. Poczet sztandarowy fundatorów (mieszkańcy wsi) tworzyli:

chorąży – p. Stanisław Czech – przedstawiciel Rady Sołeckiej w Lutoryżu,

asysta – p. Agnieszka Paśkiewicz i p. Aldona Żarów – reprezentujące Radę Rodziców.

Poczet sztandarowy uczniów to:

Pierwsza trójka: chorąży – Szymon Lasota, asysta: Karolina Deręgowska i Natalia Paśkiewicz

Druga trójka: chorąży – Marcin Irzyk, asysta: Ewelina Sanecka i Gabriela Mularz.

Pan Jan Nawrot – radny i sołtys Lutoryża - odczytał akt fundacyjny Sztandaru.

Pani Dyrektor, po prezentacji Sztandaru, przekazała go uczniom. Rotę ślubowania uczniów na Sztandar odczytała przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego, Katarzyna Szczur. Po uroczystym ślubowaniu został odśpiewany Hymn szkoły. Wszystko to odbywało się w skupieniu i w wyjątkowo uroczystej atmosferze.

Przyszedł czas na wystąpienia. Głos zabrali: ks. bp Kazimierz Górny, p. Burmistrz Boguchwały Wiesław Dronka, p. wizytator Danuta Moskwa, p. starosta Powiatu Rzeszowskiego Józef Jodłowski, p. Janina Szmyd – bratanica ks. Przystasia, p. Agnieszka Ladzińska – reprezentująca Radę Szkoły, p. Jowita Kułak – z Rady Rodziców, p. Eleonora Gajdek – b. dyrektor szkoły, p. Barbara Pasierb – prezes Banku Spółdzielczego w Niechobrzu, p. Marian Skrzypek,  p. profesor Andrzej Szypuła i przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego – Katarzyna Szczur. P. Barbara Król, prowadząca całą uroczystość, odczytała list Marszałka Województwa Podkarpackiego, dr Mirosława Karapyty wystosowany do p. Dyrektor z okazji nadania imienia szkole.

Część oficjalna uroczystości dobiegła końca. Wyprowadzono Sztandar szkoły. Na koniec Goście obejrzeli montaż słowno – muzyczny, będący wyrazem wdzięczności uczniów i nauczycieli dla naszego Patrona. Na skrzypcach grała absolwentka szkoły Ania Pasternak. Wykonała utwór „Ave Maryja” skomponowany przez ks. Cz. Przystasia.

Pani Dyrektor podziękowała  wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tak wspaniałego przedsięwzięcia. Zaprosiła do zwiedzania szkoły. Goście mogli obejrzeć m. in.: wystawę poświęconą życiu i działalności ks. Czesława Przystasia, prace uczniów związane z Patronem, bogatą wystawę obrazującą historię przygotowania się do nadania imienia udokumentowaną w kronikach szkoły, a także kronikę poświęconą Patronowi: „Nasz Patron”

Był też poczęstunek oraz czas na dzielenie się wrażeniami, towarzyskie pogawędki, pamiątkowe zdjęcia i wpisy do kroniki szkolnej. Gościom przygrywał zespół młodzieżowy pod kierunkiem p. Zbigniewa Stojka.

Dzień 8 października 2011r., był niewątpliwie tym, na który czekała cała szkoła. Dniem, który na zawsze pozostanie w naszej pamięci i naszych sercach. To wyczekiwane przez wszystkich wydarzenie na pewno wpisze się w karty historii Lutoryża. Nasza szkoła otrzymała swojego Patrona. Jesteśmy dumni, że nosi imię Księdza Czesława Przystasia.

 

Opr. M.R.Aby zobaczyć zdjęcia, kliknij tutaj


Przejdź do góry