Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

I rocznica nadania imienia Szkole Podstawowej w Lutoryżu

8 października 2012 r., w Szkole Podstawowej w Lutoryżu, odbyła się szczególna uroczystość. W tym dniu obchodziliśmy 1. rocznicę nadania naszej szkole imienia Księdza Czesława Przystasia i poświęcenia Sztandaru.

Od tego roku, dzień 8. października będzie Dniem Patrona i Świętem Szkoły.                                              

            Czcząc pamięć naszego Patrona , w 1. rocznicę nadania Jego imienia szkole i w 6. rocznicę Jego śmierci,  pomyśleliśmy o Nim szczególnie ciepło, przywołaliśmy Jego obraz, lata spędzone z nami. Dla większości z nas, był bardzo bliski. Pamiętamy Go.

           Czesław Przystaś, Patron  naszej szkoły to ksiądz i wychowawca, z którym wiążą się takie wartości i pojęcia, jak: miłość, dobroć, odpowiedzialność, pracowitość,  przyjaźń i patriotyzm.

          Apel, który przygotowaliśmy, poświęcony był Jego pamięci. Wszystkim obecnym, Nauczycielom, Rodzicom, a zwłaszcza najmłodszym uczniom, przybliżyliśmy sylwetkę Patrona. Powróciliśmy pamięcią do tych ważnych chwil, które przeżyliśmy rok temu. Do dnia, który na zawsze pozostał w naszej pamięci i naszych sercach. To, tak długo wyczekiwane przez wszystkich wydarzenie,  wpisało się już w karty historii Lutoryża. Będziemy brać  przykład naszego Patrona, trwać w miłości do ludzi i ojczyzny,

 wytrwale dążyć do celu, jakim jest osiągnięcie najlepszych wyników  w nauce. Wzorując się na naszym Patronie, będziemy, tak  jak On, pielęgnować w sobie cechy najlepsze: skromność, uczynność, tolerancję i mądrość.

Patronat nad naszą szkołą, na który w pełni sobie zasłużył całym swoim życiem i pracą, jest wspaniałym pomnikiem Jego pamięci.

         Jesteśmy dumni, że nasza szkoła nosi imię tak niezwykłego człowieka. Cel Jego wieloletniej pracy wychowawczej można wyrazić słowami poety, które są już od roku naszym mottem:

 

I uczyń mnie dobrym człowiekiem.

Albowiem tylko wówczas jestem,

Gdy jestem dobry.

Oto jedyny sprawdzian

Mojego człowieczeństwa

I istnienia.

 

       Części artystycznej towarzyszyła wystawa pamiątek związanych z Ks. Przystasiem, rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pod hasłem: „Ksiądz Przystaś w moich wspomnieniach”, wręczenie dyplomów i nagród.

M.R.

GaleriaPrzejdź do góry