Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Dlaczego ksiądz Przystaś?

Wybór patrona i przygotowania do uroczystości nadania imienia szkole.

 


 

 

Rok szkolny 2010/2011

 

4. rocznica śmierci Ks. Czesława Przystasia –

kandydata na patrona szkoły.

 

5 października 2010 roku odbyła się w Szkole Podstawowej w Lutoryżu akademia upamiętniająca osobę byłego proboszcza parafii ks. Czesława Przystasia. Ksiądz Przystaś przez okres swej posługi w parafii Lutoryż był inicjatorem wielu akcji mających na celu poprawę skuteczności jej funkcjonowania.

Z jego inicjatywy powstał projekt kapitalnego remontu kaplicy parafialnej, który zaowocował budową praktycznie nowej świątyni. Wśród jego osiągnięć na stanowisku duszpasterza w Lutoryżu były także: remont starej, a następnie budowa nowej plebanii oraz budowa kaplicy cmentarnej. Ksiądz Przystaś miał także znaczący wpływ na budowę nowego budynku szkoły, w którym dziś odbywają się zajęcia tutejszej Szkoły Podstawowej.

Ze względu na zły stan zdrowia 10 kwietnia 1996 roku ksiądz Przystaś złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska. Przez kolejne lata wspomagał duszpastersko swego następcę księdza Stanisława Boratyna. W 2006 roku jego stan zdrowia się pogorszył, a po kilku miesiącach choroby zmarł 2 października 2006 roku.

Od kilku lat w Szkole Podstawowej w Lutoryżu trwają starania o nadanie szkole imienia ks. Czesława Przystasia. Gromadzone materiały pozwalają poznać jego osobę i dokonania, a coroczne apele dodatkowo umożliwiają uczniom szkoły oddanie mu należytej czci.

W tym roku Pani Dorota Gołojuch przygotowała bardzo ciekawą prezentację multimedialną, która zobrazowała życie i działalność księdza Przystasia. Część artystyczna została dodatkowo wzbogacona poezją księdza Jana Twardowskiego, oraz papieża Jana Pawła II. Po zakończonym apelu, uczniowie w zorganizowanej grupie przeszli na cmentarz, aby złożyć kwiaty i zapalić znicze na grobie przyszłego patrona szkoły.

 


Przejdź do góry